Điều Khoản Sử Dụng • Công Ty TNHH Kimipet Việt Nam
Công Ty TNHH Kimipet Việt Nam > Điều Khoản Sử Dụng

Mỗi khách hàng khi truy cập vào website Kimipet.vn có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Những thay đổi về điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng lên website, và chúng tôi không cần thông báo trước sự thay đổi này.

Hãy thường xuyên truy cập để cập nhật về những thay đổi tại Kimipet.

1. Quy định chung

Bằng việc truy cập website Kimipet.vn và sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, tức là bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này và những chính sách về hình ảnh, bảo mật của chúng tôi.

2. Từ chối đảm bảo

Kimipet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website Kimipet.vn và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: thông tin, văn bản, âm thanh, hình ảnh, video… hoặc một số các nội dung khác mà bạn đưa lên Website chúng tôi.

3. Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của Kimipet, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do chúng tôi phát hành, bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận, tuân thủ những điều kiện quy định dưới đây:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Giải quyết các tranh chấp xảy ra trên cơ sở hòa thuận và hợp tác.

4. Quy định về đăng ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn thông qua hệ thống trực tuyến của website Kimipet.vn.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng là bạn đã đọc và tuân thủ tất cả các quy định về tài khoản, chi phí và thanh toán được đăng trên website Kimipet.vn của chúng tôi. Với việc chấp nhận thủ tục đăng ký tức là bạn đã bị ràng buộc thực hiện đối với các quy định về đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Với mục đích là tối ưu sự tiện dụng và sự hiệu quả của bạn khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi nên chúng tôi luôn thay đổi những điều khoản này.

5. Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Kimipet.vn chỉ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khi bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn và các bên thứ ba.

Bạn sẽ là người chịu trách nhiệm bồi thường đối với những khiếu nại, kiện cáo hay bất cứ sự việc liên quan nào tới việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời, bạn phải đồng ý chịu những trách nhiệm với tất cả những nội dung và thông tin mà bạn đã hoặc sẽ cung cấp cho chúng tôi.

6. Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cung cấp đều sẽ được bảo vệ bởi quyền thương hiệu hoặc quyền sở hữu tài sản do chúng tôi sở hữu hoặc có được từ bên thứ ba cung cấp.

Bạn hoàn toàn không được quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của sản phẩm, dịch vụ, biểu tượng hoặc bất cứ hình thức nhận diện nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại nếu chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Kimipet rất tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi người và chúng tôi yêu cầu người sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi cũng vậy.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về điều khoản sử dụng trên trang web này, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0918833892 hoặc email: lienhe@kimipet.vn

0836305555